Breaking News

Pendidikan

Data Sekolah Rehab 2017

Data Sekolah Rehab 2017

wdt_ID Wilayah Jumlah Sekolah Rehab 2017
1 Jakarta Pusat 7
2 Jakarta Utara 8
3 Jakarta Barat 10
4 Jakarta Selatan 39
5 Jakarta Timur 17
6 Pemagaran 20
7 pembangunan Pagar dan pengerasan Halaman 1
8 Rehab 6
9 Rehab Pagar 8
10 Rehab Berat 33
Wilayah Jumlah Sekolah Rehab 2017

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Data Sekolah Rehab 2017